top of page

השפה החרדית

תכירו את השפה שאתם יודעים לקרוא, אבל רק חרדים מבינים...

השקפה מערכת אמונות ודעות המובילות למעשים. ההשקפה מחוזקת תדיר על ידי רבנים ועסקנים המניעים את הציבור לחשיבה ולתדמית הרצויה לאותו תת-סקטור. הביטוי 'השקפה טהורה' מסמל את עיקרי ההבדלות הליטאית ומציג את חסם הכניסה לדעות, רעיונות ופעילות שאינה על דעת הרבנים והעסקנים.

חידר

בית ספר לבנים.

מתחיל בגיל 3 ומסתיים בכיתה ח'. לאחריו הנער עובר לישיבה קטנה.

ישיבה קטנה זהו השלב שבין ה'חידר' לישיבה גדולה. בדרך כלל הנער מגיע לישיבה בבוקר, מבלה את כל יומו בין כותלי הישיבה כולל אכילה ושנת צהריים, ובסיום יום הלימודים בשעה 22:00 הוא חוזר לביתו עד לשעה 7:00 בבוקר שבה הוא נדרש להתייצב לתפילת שחרית בישיבה.

ישיבה קטנה מקבילה לכיתות ט' – י"א.

ישיבה גדולה

זוהי תחנת המעבר האחרונה עד לחתונה. הישיבה הגדולה היא פרמטר קריטי לשידוך טוב, והיא מתחילה בשיעור א' (כיתה י"ב), ממשיכה עם שיעור ב', ג' ואחר כך 'קיבוץ'. בישיבה גדולה לא קיימים מבחני חובה אך נוכחות ועמידה בדרישות היא קריטית. הלימוד מתבצע ב'חברותא' (זוגות) וקיימים שיעורים פרונטלים שמעביר 'מגיד שיעור' ו'המשגיח'.

נייעס

חדשות.

הביטוי מגיע משפת האידיש אך השתרש בשפה החרדית.

מבקר רב או דמות הלכתית שתפקידה לבדוק את תכני העיתון ולאשר את התוכן. במידה ואין אישור 'המבקר' יתן הוראות לשינוי הדרוש כדי לפרסם. כל גוף מדיה מחזיק 'מבקר' משלו כדי לאשר את התכנים. כל 'מבקר' בוחר את דרישותיו בהתאם לתת המגזר אליו פונה אותו גוף מדיה.

סמינר תיכון לבנות.

הסמינר מתחלק ל2. החלק הראשון מתחיל בכיתה ט' ומסתיים בכתה י"ב. והחלק השני הוא למשך שנתיים במהלכן הבחורה תלמד מקצוע כגון: הוראה, גרפיקה, תכנות, הנהלת חשבונות ואדריכלות.

סמארטפון כשר

סמארטפון מסונן. קיימות מספר חברות המשווקות סמארטפונים כשרים בהשגחה של אחת משתי וועדות רבנים לענייני תקשורת. הסמארטפון הכשר נהנה ממצלמה, SMS, ווטסאפ, מיילים ועוד, אך גם הוא עדיין מוגבל בגישה שלו לאינטרנט. בשנת 2016 החלה מלחמה נגד קבוצות הווטסאפ שבסיומה הוחלט על מונחים נוספים לבידול רמת הסינון והכשרות.

חברות מוכרות בתחום: נתיב, הדרן, מגן.

סנני אינטרנט

חברות שפתחו טכנולוגיה לחסימת תכנים שאינם מתאימים לחרדי. קיימות מספר שיטות סינון חלקן מחמירות יותר וחלקן פחות. חברות מוכרות בתחום: נתיב, אתרוג, רימון.

פרסומונים עיתונים מודפסים המכילים פרסומות בלבד. בדרך כלל יוצאים בתדירות שבועית, מכילים עשרות עמודים ובחגים מגיעים גם ל200 עמודי פרסומות, ומחולקים חינם.

דוגמאות לפרסומונים: חזק, כח הפרסום, שבוע טבריני

Comments


תגיות
No tags yet.
bottom of page