top of page

מדד המותגים של גלובס: איך להעביר מסר בחברה החרדית? עם רמקול!


מאז ומעולם עולם השיווק צעד יד ביד עם חדשנות ויצירתיות. אך איך אפשר לקדם רעיון או מסר שיווקי כאשר קהל היעד מתעקש להמנע מדיגיטציה וכלי תקשורת ארציים? ובמיוחד כאשר כל מהלך גדול דורש אישור של רבנים שצריכים ללמוד את הסוגיה החדשה בעצמם על מנת לתווך לציבור. בשאלה זו התחבטו הממונים על ההסברה במשרד הבריאות, לפני שלוש שנים, עת הקורונה פרצה לחיינו, ואף אחד לא ידע מהי הדרך הראויה להתמודדות עם הפנדמיה בתוככי המגזר החרדי.


באותם ימים הציף אותנו גל של כותרות מבקרות ומשמיצות את הציבור החרדי שלא נענה להנחיות. היו פינות שהמידע אודות סכנות החשיפה לנגיף החדש כלל לא הגיע. אחת הפינות האלו היתה מתחת לבית שלי, בבני ברק כמו גם שאר הערים החרדיות. בשעה שההוראה לכלל הציבור היתה להסתגר בבית ולה


מנע מחשיפה, עשרות אלפי חרדים כלל לא הכירו את הנושא.


Comments


תגיות
No tags yet.
bottom of page