top of page

חרדים יודעים שהמילה הכתובה מסוכנת.

מילים יוצרות תוכן.

תוכן מעביר אג'נדה.

חרדים לא רוצים להיחשף לאג'נדה שאינה בתת-קבוצה שלהם.


משוואה זו הצמיחה ז'אנר חדש - פרסומונים.
עשרות עמודי פרסומות ללא מילת תוכן אחת. והחלק המדהים הוא - הפרסום בפרסומונים עובד.

bottom of page