top of page

ניהול פרויקטים הינו תחום דינמי, מתפתח ונותן מענה לדרישות השוק באמצעות כלים, שיטות, תחומי ידע ומתודולוגיות שפותחו לשם כך.

מנהלי פרויקטים, נדרשים לראות את טובת הפרויקט ולא טובת עצמם. זו הסיבה שבעטיה אנחנו נמנעים מרכישת מדיה ללקוחות שלנו, איננו מעוניינים בעמלות הפרסום כדי שגם אתם תוכלו להיות בטוחים שהמטרות שלנו ושל לקוחותינו זהות.

ניהול הפרויקטים השיווקיים של העסק שלך, במיקור חוץ, יפנה לך את הזמן להתעסק במומחיות שלך, בלי שתאלץ להעסיק מנהל שיווק באופן קבוע.

בעזרת ניהול פרויקטים שיבוצע על ידינו אתה תדע את העלות הצפויה, ותוכל להיות רגוע שתקבל את התמורה המלאה לתקציב שלך.

התוכנית השיווקית מפרטת את כל הפעולות השיווקיות שעסק צריך לבצע כדי להשיג את יעדי המכירות בטווח קצר, בינוני וארוך.

תוכנית השיווק מסמנת את תחומי הפעילות השיווקית-פרסומית באמצעות הגדרת המטרה, הצבת התמהיל השיווקי של העסק (מוצר, מחיר, ערוצי הפצה ושיווק) ניתוח שוק, בחירת פלחי שוק ועוד.

בעזרת התוכנית השיווקית מגדירים את סדרי העדיפויות בין פעילויות השיווק השונות, ובאמצעותה מנהל השיווק, המנכ"ל והבכירים יכולים לבחון  את ההתקדמות.

כל הפעילות מתוכננת מראש ומוצגת בגאנט. תוכלו להוריד כאן טמפלט גאנט לשימושכם.

אסטרטגיה היא תוכנית פעולה הבנויה על מטרות, יעדים  ועקרונות. האסטרטגיה מתמקדת בהבנת הרקע והפרטים ובוחרת את הפעולות לטווחי זמן קצובים. האסטרטגיה מתכללת מערך מאורגן של פעולות בהתאם להחלטות עסקיות, למשאבים, לתקציב וללוח הזמנים.

המושג "אסטרטגיה" הושאל מהשפה היוונית, ומשם הגיע לצבא ופרץ לתחומי דעת נוספים. בעל עסק לא יכול להרשות לעצמו לפשל, הוא חייב להצליח בכל החזיתות. וזו מטרת האסטרטגיה – הבנת התמונה הכוללת ובחירת הפעילות הנכונה עבורך.

מתוך האסטרטגיה נגזרת הטקטיקה שעוסקת באופן ההוצאה לפועל של המהלכים הנדרשים.

bottom of page